Kurz:  "Stres Manažment | ako zvládať stres, riešiť problémy, zlepšiť komunikáciu a pracovné vzťahy"


      Anotácia kurzu:  Viac ako dve tretiny zamestnancov na vedúcich pozíciach (manažéri, vedúci, tímoví lídri atd.) dnes bojujú so stresom. Stresové faktory vplývajú nielen na efektivitu práce vedúceho, jeho zdravie či vzťahy - ale významnou mierou ovplyvňujú aj komunikáciu či vzťahy na samotnom pracovisku. Toto interaktívno zážitkové školenie na zvládanie stresu, tvorivý prístup k problémom, efektívnejšiu komunikáciu a prácu s časom ponúka praktické tipy a riešenia na zlepšenie kvality života. Predmetné zážitkové školenie je zamerané na osvojenie si proaktívnych metód zvládania stresu, spoznanie dôsledkov jeho vplyvu, zvládnutie negatívnych emócií ktoré stres sprevádzajú a získanie schopnosti udržať dlhodobo vysokú pracovnú výkonnosť. Je založený na unikátnom spojení interaktívneho školenia a špeciálnych pohybových a mentálnych cvičeniach.

Tréningom sa budú prelínať základné prvky antistresového umenia, napojíme sa na vnímanie svojho tela, uvedomíme si ako sa cítime a čo práve robíme. Naučíme sa neutralizovať stres a napätie v práci aj osobnom živote. Naučíme sa ako šetriť a budovať veľké množstvo energie. Naučíme sa ako sa cítiť spokojnejší a šťastnejší a tiež produktívnejší a tvorivejší. Prostredníctvom pohybu a práci s telom, uvoľníme aj myseľ. Budeme interaktívne meniť svoje myšlienkové vzorce, ktoré ovplyvňujú naše správanie a komunikáciu. Náš prejav sa stane autentickejší. V neposlednej miere nám nové zručnosti a vedomosti prinesú väčšiu radosť, relaxáciu a dobrý pocit.

Nosné témy školenia:
Fyziológia stresu, príčiny, následky, riešenia
Fyzické, emocionálne a psychické nastavenie a správanie
Psychické a somatické reakcie na stres & ako ne-vyhorieť (Burn-Out)
Pohybové hry a cvičenia na uvoľnenie napätia
Individuálna identifikácia pôsobenia záťaže
Umenie majstrovského zvládania stresu
Dýchanie ako základ psychickej a emočnej rovnováhy
Metódy efektívnej relaxácie tela, mysle, duše
Získanie mentálnej stability a „pozitívneho ukotvenia“ pre prax

Stress manažment & Pozitívna motivácia & Tvorivý prístup k problémom v praxi života

Aké to je dnes byť efektívnym pracovníkom vo vysoko konkurenčnom prostredí ? Máme veľa povinosti, priorit a úloh. V každej práci po určitom čase môžeme upadnúť do stereotypov a zabehaných kolají, dokonca neželane vyhorieť. Faktory vplývajúceho následne na spoločnú komunikáciu, spoluprácu, motiváciu či riešenie problémov. Cieľom nášho zážitkového školenia, je pozrieť sa iným spôsobom na stres a činnosti ktoré denne vykonávame, najsť nové výzvy či možnosti na zlepšenie. Urobiť zmeny je často jednoduchšie ako si myslíme! Potrebujeme k tomu však „nový“ uhoľ pohľadu na naše každodenné činnosti. Po skončení školenia budú účastníci schopní ovplyvňovať mieru stresu, zvládať lepšie vypäté či konfliktné situácie a rozpoznávať stresové príznaky u seba i ostatných. Dokážu zvoliť a použiť najlepšiu stratégiu a vyriešiť tak príslušnú stresovú situáciu efektívne a bez straty energie. A to je cieľom nášho školenia. Jednoducho veríme, že je možné nahradiť neefektívne prístupy a návyky novými a lepšími .-)

Školenie rozdelíme do 3 okruhov:
1. Zvládanie stresu, riešenie vypätých situácii a timemanažment
2. Práca s motiváciou (pozitívny prístup k novým úloham, pripravenosť k zmenám)
3. Komunikacia a vzájomná efektívna spolupráca

Témy ktoré budeme počas školenia bližšie rozvíjať:
Zvládanie stresu a zmeny životných návykov a postojov
Čo je to stres ? Ako jednať v stresových situáciách ?
Aká je prvá stresová reakcia pri kritickej situácii a ako ju zvládnuť ?
Aké sú základné fyziologické a psychické prejavy stresu ?
Ako na tieto prejavy reagovať ?
Ako predchádzať stresu formou prevencie ?
Ako zvládať konfliktné situácie na pracovisku?
Stresové vzorce v komunikácii
Zlepšenie atmosféry na pracovisku
Relaxačné a protistresové techniky – prehľad a nácvik pre prax
a mnoho mnoho iného...

Metódy riešenia problémov
Inovatívne zmeny a ich presadzovanie v praxi
Bariéry kreativity - čo bráni ľuďom v tom, aby riešili problémové situácie s invenciou a dobrým nápadom

Efektívna komunikácia a motivácia
Empatia a emocionálna inteligencia (EQ a SQ), ako ju využiť pri našej práci a kolegiálnej spolupráci ?
Výmena protichodných názorov – ako to zvládnuť a získať maximum / hľadanie WIN-WIN riešení.
Vyjednávanie ako súčasť profesie. Riešenie konfliktných a napätých situácií v dennej praxi
Ľudia majú radi vlastné nápady, nie Vaše! Reciprocita – ako sa naučiť vzájomnému rešpektu. Ako kolegov presvedčiť na zavedenie zmeny ? Ako vybrať vhodnú stratégiu komunikácie? Ako jednať s ľuďmi tak, ako chcú, aby sa s nimi jednalo ?

Tvorivé myslenie a správanie
Myslenie v protikladoch, myslenie v metaforách, zvedavosť a vytrvalosť. Aký je Váš štýl riešenia problémov ? Aké typy komunikácie väčšinou pri riešení problémov používame ?
Aké kvality musí mať dobré riešenie problému ?

Metódy riešenia problémov
Bariéry kreativity – čo bráni ľuďom v tom, aby riešili problémové situácie s invenciou a dobrým nápadom
Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov v praxi

Spolupráca a Tímové riešenie problémov
Tím vs. Pracovná skupina - motivácia a zodpovednosť jednotlivcov
Prepojenie vlastnej motivácie a pozitivizmu s výkonom tímu
Výhody a bariéry riešenia problémov v tíme

Výstupné vedomosti: Absolvovaním kurzu Stress Manažment v praxi života - získate schopnosť identifikácie a nápravy vyvstaných problémov s ktorými aktuálne bojujete. Vdaka praktickým tipom a návodom získate sebavedomie aktívne riešiť problémové a stresové situácie. Na kurze získate praktické tipy ako poraziť stres a ako zlepšiť kvalitu svojho života - pre seba a svoje okolie.


 

  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2018)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz: 8 ľudí
       Cena kurzu:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

manazerske kurzy skolenia

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 949 142 051

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Ak máte otázky, kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0949 142 051