slide1 slide3

TvojKouč.sk | školiace centrum©

Osobnostný, vzťahový a kariérny rozvoj

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

 

Kouč je v mojom ponímaní človek – odborník – profesionál, ktorý pôsobí aktívne v medziľudskej komunikácii, ako ten, ktorý motivuje klienta rozvinúť v ňom samom „to najlepšie.“ Nie je tým, ktorý dáva priame rady, ale skôr ten, ktorý človeka-klienta sprevádza a vhodnou komunikáciou pri hľadaní jeho vlastných riešení aj usmerňuje.

Osobne rolu kouča vnímam ako „sprievodcu“ – ktorý pomáha rozvíjať potenciál koučovaného. Veľmi dôležitým aspektom v tomto vzťahu je „dôvera“. Dôvera a vzťah na nej založený je veľmi silný koučovací nástroj. Kouč by mal preto dbať nielen na vlastné morálne zásady, ale sa aj pridržiavať etických princípov (ICF). Kouč by mal byť človek, ktorý:

- vie a je ochotný akceptovať a podporovať iných v ich ďalšom osobnom či profesionálnom raste
- ako človek vníma druhého človeka jedinečne (verí v ľudský potenciál)
- je nielen vnímavý k pocitom, potrebám, postojom a cieľom iných, ale aj k sebe samému
- je zdatný v odbornej komunikácii (kláť otázky a počúvať)
- je to človek, ktorého teší proces osobného rastu a učenia sa
- je schopný nedirektívnemu prístupu v koučovacom procese
- vie používať tzv. jazyk klienta, byť diskrétny a empatický, asertívny i trpezlivý
- koučovanie je pre neho nielen práca samotná, ale i poslanie ako také

Kouč je človek, ktorý spoločne v komunikácii s klientom, mu pomáha hľadať cesty k tomu, ako byť v živote spokojnejší, naplnenejší, výkonnejší či motivovanejší. Kouč je umelec v dialógu s druhým – klientom. V jeho procese dochádza k tomu, že sa klient učí“ resp. kouč mu pomáha učiť sa. Vychádza pri to z predpokladu, že každý z nás máme v sebe potenciál, ako aj riešenia na jednotlivé otázky „tu a teraz.“

Kouč si nikdy nevytvára pri svojej práci konštrukty, ktoré by ho mohli takpovediac „vzdialiť“ od samotného procesu „hľadania klienta.“ Vychádza teda pri svojej práce len z toho, čo mu klient komunikuje. Rovnako tak môže pracovať len s klientom, ktorý je pre proces „hľadania a práce na sebe samom“ motivovaný. Nemôže teda aktívne rozvíjať koučing s klientom, ktorý je v odpore.

Zrelosť kouča spočíva v tom, že dokáže klientovi komunikovať na jednej strane jeho osobnú zodpovednosť meniť vlastný život, na strane druhej dať mu na vedomie, že v tomto procese hľadania bude pri ňom stáť. Je to život klienta – teda jeho cesta, jeho ciele i motivácia na týchto cieloch pracovať. Preto je tak dôležité klientovi dať na javo, že mu pomáhame „len“ nadvihnúť sa aby sa dokázal pozrieť na seba a svoju situáciu z nadhľadu – aké to bude (je) v budúcnosti. Umenie koučingu v tom celom je „vedieť ssa naladiť na klienta“ – pričom sa rešpektuje jeho vlastný priestor. Rešpektujeme jeho mapu sveta – skúseností, myšlienok a cielov. Nesuplujeme učitela či experta – na klientov vlastný život. Posolstvo klientovi: „...itś your life, itś your job !“

Pri slove kouč sa vám možno vybaví aj do červena sfarbený tréner futbalu, vrieskajúci na svojich zverencov, alebo expert, ktorý všetkému rozumie a rozdáva rady kade chodí. A mnohí si predstavia jednoducho iba gauč… Mylných predstáv o koučingu je mnoho. Pritom sa táto metóda, ktorá veľmi efektívne pracuje s ľudským potenciálom, teší stále väčšej obľube.

Koučing ako proces - je profesionálny vzťah medzi kvalifikovaným koučom a manažérom (podnikateľom, zamestnancom, človekom…) s cieľom dosahovať výnimočné výsledky. Kouč pomáha stanoviť ciele, utriediť priority, presne sformulovať postup a potrebné kroky, zaujať postoj, sformulovať myšlienky, urobiť potrebné rozhodnutie, či prekonať vnútorné bariéry. Kouč určite nie je expert, nemusí mať viac skúseností ako koučovaný, nemusí poznať odpoveď na všetko. Tú svoju správnu odpoveď totiž nosí v sebe každý sám. Niekedy je však ťažké ju nájsť a práve kouč je ten, kto ju pomocou správne kladených otázok pomôže sformulovať.

Koučing už dávno nie je doménou konzultačných spoločností. Ak človeka koučuje niekto, kto je nestranný a nemá žiadne väzby na jeho zamestnávateľa, má to mnohé výhody. Na druhej strane interný kouč (manažér, pracovník ľudských zdrojov alebo kolega z iného oddelenia) dobré pozná firmu, jej vnútorné prostredie, stratégiu a ciele, ale aj prekážky, ktoré stoja v ceste.

Ako môžete využiť koučing napr. pre seba alebo vo vašej firme, pokial ste manažér ? Ak napr. máte vo firme lídrov, vedúcich a pod. a ktorí už absolvovali množstvo školení a neviete, čo skutočne prínosné by ste im ešte mohli ponúknuť ? Staňte sa pre nich koučom a pomôžte im efektívne použiť získané vedomosti v praxi. Stojíte pred úlohou vybrať najtalentovanejších a najviac motivovaných zamestnancov ? Staňte sa koučom a zistite kto má tú správnu motiváciu a snahu rozvíjať sa. Zostavujete tréningový plán, ktorý by mal priniesť reálne výsledky a neviete sa rozhodnúť, čo by bolo pre vašich zamestnancov najvhodnejšie ? Staňte sa koučom a zistite čo ich zaujíma, ktorým smerom sa chcú rozvíjať a čo naozaj potrebujú. Prechádza vaša firma zmenami, ktoré je potrebné zaviesť tak, aby ľudia prekonali strach a nestratili motiváciu ? Staňte sa koučom a pomôžte im prijať zmeny a nájsť na nich to pozitívne.

Chcete sa dozvedieťv tejto oblasti viac ? Našli ste pri čítaní priestor a možnosti na ďalší rozvoj a rast ? Ak hľadáte odpovede na podobné otázky, resp. máte záujem investovať do ďalšieho rozvoja - sme tu pre Vás: TvojKouč.sk

Chcete rozvinúť svoje komunikačné, prezentačné, obchodné alebo manažérske zručnosti ?  Chcete byť vo svojej pracovnej oblasti a kariére ešte úspešnejší, efektívnejší či sebavedomejší ?  Chcete investovať viac do seba a svojho osobnostného alebo kariérneho rozvoja ?  Kontaktujte nás.

coaching for you bratislava

Trénujeme Vás na úspech. Rozviňte svoj potenciál. Investícia do seba samého je tou najlepšou investíciou. Individuálny prístup, skvelý servis, dlhoročná tradícia - skrátka výnimočný rozvojový program.  Naši lektori, tréneri a odborní koučovia sú tu plne pre Vás.  Info:  0905 485 153

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Ak máte otázky, kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153